You are here

Depo 20111

Me nje projekt unik ne depo dhe me pervoje ne manaxhimin dhe projektimin e tyre, Kontakt sjell cilesine e ambienteve ndihmese per banim. Me nje pershtatje te shkelqyer te terrenit, ndertesa shfrytezon pjerresine per te lehtesuar perdorimin e hapesirave.

Details:

Tipi: 
Depo
Shkalla: 
2
Kati: 
-1
Sipërfaqe Individuale: 
7.3 m 2
Sipërfaqe e Përbashkët: 
4.6 m 2
Sipërfaqe e Përgjithshme: 
11.9m 2
Shkarko Planimetrine PDF: