You are here

Garazh 10118

Me nje projekt unik ne depo dhe me pervoje ne manaxhimin dhe projektimin e tyre, Kontakt sjell cilesine e ambienteve ndihmese per banim. Me nje pershtatje te shkelqyer te terrenit, ndertesa shfrytezon pjerresine per te lehtesuar perdorimin e hapesirave.

Details:

Tipi: 
Garazhe
Shkalla: 
1
Kati: 
-1
Sipërfaqe Individuale: 
24.8 m 2
Sipërfaqe e Përbashkët: 
31.2 m 2
Sipërfaqe e Përgjithshme: 
56.0m 2
Shkarko Planimetrine PDF: