You are here

Njësi Shërbimi 2018

Me nje projekt unik ne depo dhe me pervoje ne manaxhimin dhe projektimin e tyre, Kontakt sjell cilesine e ambienteve ndihmese per banim. Me nje pershtatje te shkelqyer te terrenit, ndertesa shfrytezon pjerresine per te lehtesuar perdorimin e hapesirave.

Details:

Tipi: 
Dyqane
Shkalla: 
2
Kati: 
1
Sipërfaqe Individuale: 
65.6 m 2
Sipërfaqe e Përbashkët: 
2.7 m 2
Siperfaqe e Përgjithshme Dyqani: 
68.3 m2
Sipërfaqe Verande: 
18.9 m2
Sipërfaqe e Përgjithshme: 
87.2m 2
Shkarko Planimetrine PDF: