You are here

A ka hipoteke?

Objekti do te ndertohet ne perputhje te plote me lejen e ndertimit te Bashkise Tirane dhe do te hipotekohet menjehere pas ndertimit.