You are here

Njësi në shitje

Depo 20111

Tipi: Depo

Sipërfaqja Totale: 11.90m 2

Kati: -1

Lexo më shumë

Garazh 20104

Tipi: Garazhe

Sipërfaqja Totale: 52.10m 2

Kati: -1

Lexo më shumë

Garazh 10118

Tipi: Garazhe

Sipërfaqja Totale: 56.00m 2

Kati: -1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 2016

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 63.20m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Garazh 20102

Tipi: Garazhe

Sipërfaqja Totale: 63.40m 2

Kati: -1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 2011

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 74.40m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 1012

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 76.80m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 2014

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 86.60m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 2018

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 87.20m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 1013

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 89.30m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 2017

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 91.60m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 2015

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja Totale: 98.40m 2

Kati: 1

Lexo më shumë

Garazh 10106

Tipi: Garazhe

Sipërfaqja Totale: 102.70m 2

Kati: -1

Lexo më shumë